Värnamo kommun skickar i dagarna ut ett brev till 600 invånare i Värnamo kommun som får svara på frågan om trygghet och säkerhet.