1997 överlämnades Hongkong från Storbritannien till Kina och därmed trädde det avtal i kraft som skulle garantera principen om ”ett land – två system”. Hongkongbornas våldsamma demonstrationer vittnar nu om rädsla för ökat kinesisk inflytande. Men hur stor makt har Kina över Hongkong?