Unga behöver långsiktiga förutsättningar för att våga ta vid när den nuvarande generationen bönder går i pension.Vem ska producera maten, upprätthålla den biologiska mångfalden och hålla landsbygden levande i framtiden? skriver Elisabet Hidén, LRF Ungdomen.