Under sommaren kommer det på stora ombyggnationer och renoveringar i kollektivtrafiken med störningar som följd. Vad tycker ni om avbrotten och hur påverkas just du?