För mycket och för långvarig stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Har du fått utmattningssyndrom och lyckats komma tillbaka? Dela med dig här!