Hur jobbar ditt barns skola med att bli mer klimatsmart? Vad tänker du om att ta bort riset för att minska klimatpåverkan? Vi vill veta vad du tänker. Skriv dina tankar här eller lämna en fråga till SVT:s reporter Hanna Nilsson.