Hur jobbar dina barns skola med att bli mer klimatsmart? Vad tänker du om att ta bort riset för att minska klimatpåverkan? Ställ din fråga eller lämna en kommentar till SVT:s reporter Hanna Nilsson.