Hans fru är deprimerad och har inga vänner • Psykoterapeuten Daniel Rosenlind svarar.