Många år efter separationen upplever han posttraumatisk stress • Experten svarar.