Förskolepersonal som SVT Väst har varit i kontakt med larmar om att barn som haft magsjuka ofta kommer tillbaka för tidigt. Det innebär risker för att virus håller sig kvar på förskolor under långa perioder.