Därför är vi så sårbara för falska påståenden • Spelet ”Bad news game” tränar källkritiken.