150 elever, lärare och föräldrar vittnar om grovt språk på skolor i SVT Nyheter Hallands webbenkät om språket i skolan. Så här reagerar 14-åriga Nike Cronelid i Kungsbacka. Hur är det på din skola?