Hundratusentals människor har tvingats lämna sina hem i Kina efter att de kraftigaste skyfallen på årtionden lett till översvämningar och jordskred, rapporterar statliga medier.