Under tre månader har Länsstyrelsen i Östergötland kontrollerat över 600 verksamheter enligt pandemilagen. Myndigheten rapporterar att många företag och organisationer vidtagit åtgärder. Däremot uppmärksammas att många privatpersoner inte lyder rekommendationerna.