Sedan sommaren 2018 har Skolinspektionen stängt sex grundskolor för att barnen inte får den utbildning de har rätt till. Samtidigt har skolornas ägare fått hundratals miljoner kronor av kommun och stat för att utbilda eleverna, förbättra skolorna och stötta lärarna. I två fall har ägarna plockat ut miljonvinster innan skolorna havererat, visar DN:s granskning.