På torsdagseftermiddagen samlades uppemot 1000 personer i Göteborg för att manifestera mot minskat antal tjänster och nedskärningar i skolan. Något som uppmuntrades av Milyon Tekle-Haile (S), som är ordförande i utbildningsmämnden och fanns på plats på Gustav Adolfs torg. – Jag välkomnar demonstrationen i dag, det är opinionsbildning och så man får saker att hända. Barnen går inte i repris,...