Drygt 300 personer står på väntelistan för organdonation på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men fler organ från donatorer hade kunnat användas. – Problemet ligger i sjukvårdens organisation och i lagtexterna som finns, säger Pia Löwhagen Hendén, donationsansvarig läkare i Västra Götaland.