Det är snart hundra år sedan bävrarna planterades ut på svensk mark igen. Från att ha varit en utrotad art i Sverige blev året 1992 starten på en explosionsartad ökning av bävrar i landet. Har du koll på varför bävrarna sköts ihjäl? Och vad är egentligen bävergäll? Se en snabb genomgång av bävrarnas krokiga historia i Sverige.