Kvinnan körde snabbt och vårdslöst på kyrkogården – och dödade en liten hund.