Hudiksvalls kommun vill utvecklas som cykelkommun. Man har en cykelpolicy, som syftar till att kommunen ska få ett aktuellt planeringsunderlag för framtidens prioriteringar kring cykeltrafik.