HSB Malmö tog i för kung och fosterland och bjöd in 5 500 personer på vårfest i staden.Ett par timmar senare fick 5 328 kontrabesked: ”Du är inte bjuden”.– Allt var ett olycksfall i arbetet. Vi tryckte på fel knapp och beklagar, säger Mia Gustafson, marknads och kommunikationschef på HSB Malmö.