”Blockerar tillgång till nödhjälp och attackerar de konvojer som släpps in.”