Den 41-årige mannen som utsatt barn för sexuella övergrepp via internet får i dag sin dom i hovrätten. Hovrättens dom ska underlätta arbetet med liknande fall i framtiden.