Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en församlingsledare, tillhörande Jehovas vittnen, som dömts för att ha visat filmer som inte blivit granskade av Statens medieråd för barn på Stockholmsmässan 2018.