Utifrån erfarenheter från de senaste årens val runt om i världen ser regeringen, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt polisen flera hotbilder mot årets val.