Strömsunds kommun har nu låtit göra två värderingar av sitt bostadsbestånd i Backe. Den senaste visar ett värde som är 1,4 miljoner kronor lägre än den förra, men den tilltänkta köparen tycker fortfarande att priset är för högt.