Sparförslaget att stänga delar av kulturskolan skapar splittring i Ronneby. Motståndet från politiker både i majoriteten och oppositionen innebär att besparingen inte kommer att gå igenom i kommunfullmäktige.