Kraftig tillbakagång för de partier som backas upp av Iran – hävdar valfusk.