Eklidens skola i Nacka har fått ett hot mot sig via sociala medier. Man tar hotet på allvar säger rektorn, och barnen kommer att hållas hemma under onsdagen.