Under det senaste året har Socialtjänster runt om i landet larmat om hot och desinformationskampanjer om socialtjänstens verksamhet. Bland annat handlar det om att verksamheten ”tar folks barn”. En problematik som även finns i Örebro.