Fem skolor i norska Innlandet har utsatts för hot, rapporterar Dagbladet.Hoten har fått ut på att en person kan komma till skolorna med vapen, enligt tidningen.Beväpnad polis befann sig under morgonen på samtliga skolor.