Klimatomställning, situationen i Afghanistan och den ekonomiska återhämtningen är några områden som EU-parlamentet ska ta sig an i höst.