Tommy Truedsson (S), ledamot i kommunfullmäktige vill att kommunen köper in hörslingor.