I flera års tid har en argsint tjädertupp markerat revir i Agnhammarskogen i Grums. Det är parningstid och alla levande varelser är potentiella hot, verkar tuppen tycka.