I samband med att regeringen presenterade sin vårbudget besökte gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström (S) Västerås.