I Vilhelmina är ICA affären den största privata arbetsgivaren. Här har arbetslösheten bitit sig fast oavsett vilken regering Sverige har haft. 17 procent av ungdomarna saknar idag jobb.