Avtalet mellan Trelleborgs kommun och Johan Adolfsson ger hon full lön, 69 000 kronor per månad, i 18 månader. Han behöver helle inte arbeta under den tiden. Dessutom förbinder sig Trelleborgs kommun att Johan Adolfssons utlägg för den fastighetsaffär han och hans familj gjorde för att etablera sig i Trelleborg. Hör kommundirektören här: