Omkring hälften av alla 15-åringar i Sverige uppger att de blivit utsatta för brott, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Hör niondeklassarna från Getingeskolan berätta om deras erfarenheter.