Jasmin Assamie, Sevrina Edvardsson, Ing-Marie Karlsson och Axel Moderato beskriver vad demokrati innebär för dem.