Cecilia och Claes Stenmark ville öppna klimatsmart pizzeria i skånska Skegriemen fick tvärstopp av myndigheterna efter grannars protester.Men än lever hoppet – i ett färskt beslut meddelar Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd.– Vi hyser goda förhoppningar om att förnuftet ska segra, säger familjen Stenmark i en kommentar.