Josefin Johansson som är studie- och yrkesvägledare, har märkt av trenden att allt fler tjejer väljer bygg. Hon jobbar dagligen med att vägleda elever och vidga deras perspektiv när de resonerar kring framtida yrkesval, och genusperspektivet är en viktig del i hennes arbete. – Det är viktigt att man kan välja det yrke som man har som dröm och ambition, för sin egen utveckling. Ingen ska hindra...