Casey DeSantis har skildrats som sin makes största tillgång och värsta börda.