Brådskande mejl gick ut till sköterskor när smittan ökade – äldre kan ha nekats vård.