I Sverige är det runt 38 000 kvinnor som har blivit utsatta för kvinnlig könsstympning, enligt Socialstyrelsen. Josefina Åberg-Liesaho utbildar kollegorna på Södertälje sjukhus för att öka kunskapen i frågan. – Vi behöver inte bara utbilda här i Södertälje utan i samhället i stort. Men någonstans måste vi börja, säger Josefina Åberg-Liesaho, läkare på Södertälje sjukhus.