Färre kvinnor kan hjälpas och de blir kvar i en miljö på skyddsboendet där de inte kan gå vidare från de övergrepp de flytt från.