Pandemin gjorde att konstnären Inger Hodgson blev instängd i sitt hem i USA under 14 månader. Det blev en kreativ injektion och nu ställs bilderna ut på Höganäs Museum.