Studenten Johanna Hahlin vid Lunds Universitet vill veta hur de som på olika sätt berördes av förra sommarens skogsbränder hanterade den information som gick ut.