Hon kände knölen och förstod ganska direkt att något inte stämde.