Marie Lindbäck från Stockholm har fått en medalj från Kungl. Patriotiska Sällskapet, skriver Dövas Tidning. Anledningen är att hon har arbetat ideellt som simlärare i över 40 år.