Effekterna av handelskriget börjar nu synas i världsekonomin och enligt nya beräkningar från IMF kan…